ŚWIĘTA SPRAWIEDLIWA ELŻBIETA

(Świataja Prawiednaja Jelisawieta)

5/18 wrzesień


ŚWIĘTA SPRAWIEDLIWA ELŻBIETA

Święta Sprawiedliwa Elżbieta była żoną proroka Zachariasza  i matką św. Jana Chrzciciela. Była też siostrą św. Anny – matki Bogarodzicy.

Byli to ludzie wielce pobożni. Zachariasz  sprawował funkcje kapłana w Świątyni Jerozolimskiej. Ich wielkim zmartwieniem, było brak potomstwa, co w owych czasach uważano za karę Bożą.  W ewangelii św. Łukasza czytamy: „Ukazał mu się anioł Pański, stojąc po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: ‘Nie bój się Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana.” ( Łk. 1, 11-15) Po tych słowach Zachariasza ogarnęło zwątpienie. Zastanawiał się w duchu jak to stać się może będąc w starczym wieku. Za to ( relacjonuje ewangelia) został ukarany stając się niemową.

Gdy sprawiedliwa Elżbieta urodziła syna, ósmego dnia zebrali się bliscy, aby nadać mu imię. Zapytany o to Zachariasz napisał: „ Jan jest imię jego”, i od razu odzyskał mowę.

Radość  rodziców nie trwała długo. Pół roku po narodzeniu, Król Herod, usłyszawszy od mędrców o przyjściu na świat Mesjasza, rozkazał zabić wszystkie dzieci do wieku dwóch lat w Betlejem i okolicy. Sprawiedliwa Elżbieta musiała uciekać. Znalazła schronienie wysoko w górach. Prorok Zachariasz nie wydał miejsca ucieczki żony z dzieckiem, za co został zabity. Sprawiedliwa Elżbieta zmarła 40 dni po swym mężu.

Imię Elżbieta pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „ wychwalająca Boga”.

Życzymy wszystkim Paniom Elżbietom, wielu łask Bożych, zdrowia, szczęścia i we wszystkim błogosławieństwa Bożego. Niech Św. Sprawiedliwa Elżbieta wspiera Was duchowo.

Pokaż wszystkich patronów