ŚWIĘTA WIELKA MĘCZENNICA KATARZYNA

(Św. Wielikomuczenica Jekatierina)

24/ listopada - 07/ grudnia


ŚWIĘTA WIELKA MĘCZENNICA KATARZYNA

Święta Katarzyna urodziła się w Aleksandrii ( dzisiejszy Egipt) w książęcej rodzinie. Wyróżniała  się mądrością a przy tym była bardzo piękna. Wielu książąt starało się o jej rękę, lecz ona wszystkim odmawiała twierdząc, że wyjdzie za mąż tylko za tego, który dorówna jej urodą i rozumem. Nauczona w wierze Chrystusowej prze pewnego mnicha przyjęła chrzest. Za dziecinną łagodność, prostotę i czystość serca doznała szczególnej łaski Bożej. Ukazał jej się sam Jezus Chrystus który nazwał ją Swoją niewiastą, podając drogocenny pierścień. Katarzyna od tego momentu poświeciła cały swój czas poznawaniu tajemnic bożych. Działo się to w czasie prześladowań chrześcijan. ( 305r.)

W czasie jednego z pogańskich świąt, Katarzyna stanęła w świątyni przed cesarzem i publicznie skrytykowała pogaństwo. Początkowo cesarz urzeczony urodą św. Katarzyny sam próbował nakłonić ją do wyrzeczenia się Chrystusa. Zaskoczony rozległą wiedzą i mądrością świętej, kazał stawić się uczonym i filozofom by ją pokonać w pojedynku słownym. Św. Katarzyna oświecona darem słowa i mądrości bez większych problemów obaliła ich argumenty. Niektórzy z jej przeciwników nawet przyjęli wiarę chrześcijańską. Widząc bezskuteczność takiej walki, cesarz rozkazał poddać świętą najokrutniejszym mękom. Katarzyna bohatersko znosiła wszelkie cierpienia. Jej twarde, niezachwiane trwanie przy wierze chrystusowej spowodowało przyłączenie do Chrystusa wielu innych. Wśród nich Augusty – żony samego cesarza Maksymiana, dowódcy Porfiriusza i dwustu żołnierzy. Wszyscy zostali ścięci. Po wielkich cierpieniach święta również poniosła śmierć przez ścięcie mieczem.

Relikwie Katarzyny przeniesiono z Aleksandrii na Świętą Górę Synaj do monasteru jej imienia. Tradycja cerkiewna mówi, że uczynili to sami aniołowie. Czczona jest zarówno przez Cerkiew prawosławną, jak i Kościół zachodni. Jest opiekunka uczących się. Żarliwe modlitwy są zanoszone przy skomplikowanych porodach.

Imię Katarzyna nosi w sobie znamię wielkiego zwycięstwa dobra nad złem i jest symbolem czystości.  Z języka greckiego oznacza – „czysta”, „ bez skazy”.

Święta Wielka Męczennica Katarzyno módl się za nas, by nasze życie było pełne łaski, radości i miłości.

Pokaż wszystkich patronów