IKONOSTAS DO CERKWI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO W LEWKOWIE NOWYM

( 2016-2018 )


IKONOSTAS DO CERKWI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO W LEWKOWIE NOWYM

Ikonostas to ściana z ikon, która oddziela najważniejszą część świątyni prawosławnej- ołtarz, od części środkowej – nawy głównej.
Ikonostas jest obrazem nieba na ziemi, znakiem zjednoczenia tego co ziemskie i tego co niebiańskie, które dokonało się w akcie wcielenia. Zakreśla granicę pomiędzy tym co niebiańskie- sacrum, a tym co ziemskie tj. pozostała część świątyni. Zastępuje starotestamentową zasłonę, która skrywała miejsce Święte Świętych od miejsca Świętego w pierwszej świątyni – Jerozolimskiej.
Każdy ikonostas posiada troje drzwi, Środkowe (dwuskrzydłowe) noszą nazwę królewskich wrót, ponieważ przez nie pod czas Boskiej Liturgii wynoszony jest wierzącym Król Chwały- Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Boczne drzwi tzw. diakońskie, jednoskrzydłowe (północne i południowe) są ozdobione ikona archaniołów lub świętych stanu diakońskiego.  Ikony te, w przypadku archaniołów, symbolizują anielską posługę kapłańską, w przypadku diakonów- przykład prawdziwej służby Bogu. W każdym ikonostasie znajdują się ikony Jezusa Chrystusa i Bogarodzicy. Umieszcza się również ikony proroków,apostołów, męczenników i świętych.

Tego ważnego i niezbędnego elementu wyposażenia cerkwi podjęła się nasza pracownia. Była to pierwsza praca wykonana kompleksowo tzn. stolarnia zrobiła stelaż ikonostasu, ozdoby oraz całościowy montaż, natomiast pracownia ikonograficzna napisała wszystkie ikony, wykonała pozłotnictwo i malowanie. Wszechstronność i duży zakres prac byłby trudny do wykonania, gdyby nie pomoc współpracujących z pracownią naszych przyjaciół: o. Marka Drużby, Anny Lariny- Dzimiry i Anny Paprockiej. Za wspólną pracę z głębi serca bardzo dziękujemy.

Dnia 21.07.2018r. Cerkiew została poświęcona przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego.

Realizacja projektu w załączonej fotogalerii.

Pokaż wszystkie projekty