KRZYŻ DO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARCINA W GODYNICACH

(SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019)


KRZYŻ DO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARCINA W GODYNICACH

Krzyż Pański dla wiernych jest wezwaniem do uczestnictwa w Krzyżu Chrystusowym tj. do naśladowania Go w całym swoim życiu. Krzyż towarzyszy Chrześcijaninowi od narodzin aż do śmierci.  Jest drogowskazem , znakiem zbawienia i zwycięstwa nad grzechem.

Pracownia kolejny raz wykonała całościowy projekt złożonego zamówienia. Stolarnia zrobiła drewniany krzyż, a pracownia ikonograficzna napisała ikonę Ukrzyżowania Chrystusa.

Efekt prac w załączonej fotogalerii.

Pokaż wszystkie projekty